الکتـرود سلولزی

E6010 5.0 x 450 mm

بیش از 40 درصد از وزن پوشش این نوع الکترودها را سلولز تشکیل می دهد که در اثر سوختن، مقدار زیادی هیدروژن و اکسید آزاد می کند، گازهـای حاصل حوضچه مذاب و قوس الکتریکی را از نفـوذ گازهای مخرب موجـود در اتمسفر محافظت می نماید؛ ازاین رو، استفاده ازاین الکترودها اغلب درجوشکاری پاس ریشه خطوط لوله انتقال نفت و گاز و سایر سیالات که درفضای بازانجام می شوند کاربرد وسیعی پیدا کرده است. این نوع الکترودها دارای نفوذ بسیار زیاد بوده و برای جوشکاری حالات مختلف مناسب می باشند. سرباره آنها نازک بوده و به راحتی از روی گرده جوش جدا می شوند. جوش حاصل از این نوع الکترودها دارای خواص مکانیکی خوبی بوده و از نظر آزمایش رادیوگرافی نتیجه خوبی دارند. ازدیگرمشخصات پوشش های سلولزی می توان به امکان استفاده ازآنها در وضعیت های مختلف، دود زیاد، قوس بسیار قوی و نافذ و پایدار، پاشش نسبتاً زیاد جرقه های جوش به اطراف جوش و سطح جوش خشن با مهره جوش های فاصله دار ناهموار اشاره نمود. در ضمن، بودن عناصر پایدار کننده قوس در پوشش آنها سبب شده تا این الکترودها را بتوان با جریان یکنواخت مستقیم بدون هیچ مشکلی به کار برد.

الکتـرود سلولزی :

نوع : الکترود  
جنس : سلولزی
موارد مصرف : جوشکاری خطوط لوله، فولادهای ساختمانی، دیگ بخار و مخازن
نکات استفاده : به علت نفوذ زیاد، این نوع الکترود برای قسمتهای پاس اول ریشه توصیه می شود.
قابلیت استفاده : قابلیت جوشکاری درکلیه وضعیت ها به خصوص سرازیر مناسب می باشد.
مزیت استفاده :
- دارای روکش متوسط و سرباره نازک که در اثر سوختن آن مقدار زیادی هیدروژن و اکسید کربن بوجود می آید که قوس و حوضچه مذاب را از اتمسفر محافظت می نماید.
- قوس الکتریکی این الکترود از نفوذ بالا و پایداری مناسبی برخوردار است و می توان ورق های با ضخامت کم را در حالت سرازیر و بدون هیچ گونه عیب و نقصی جوشکاری نمود.

جدول مشخصـات :