الکتـرود قلیایـی

E7018 4.0 x 450 mm
5.0 x 450 mm

پوشش این نوع الکترودها، اغلب شامل مقادیر قابل توجهی از کربنات کلسیم و فلوراید و فلدسپات است. اساس عمل حفاظت حوضچه جوش در این نوع از پوشش ها، سوختن کربنات کلسیم و تولیدگاز دی اکسید کربن است که عمل حفاظت ازحوضچه جوش را به عهده می گیرد. فلز جوش حاصل از این نوع الکترودها هیدروژن کمتری داشته و معمولاً در درجه حرارت پایین از استحکام خوبی برخوردار است. در مقایسه با سایر الکترودها احتمال ترک خوردن گرم یا سرد با الکترودهای قلیایی کمتر است. از این نظر در جوشکاری فولادهای ساختمانی پر منگنز، مخازن تحت فشار و امثال آنها نسبت به سایر الکترودها ارجعیت دارد. با این الکترود نوار جوش با بافت ریز و قابلیت انعطاف زیاد بدست می آید.

الکتـرود قلیایی :

نوع : الکترود  
جنس : قلیایی
موارد مصرف : برای جوشکاری فولادهای کم آلیاژ و سازه های سنگین که دارای استحکام زیاد می باشند.
نکات استفاده : میزان هیدروژن روکش این الکترود باید کنترل شود لذا برای گرفتن نتیجه بهتر باید حتما الکترود خشک مصرف شود و
در صورت لزوم در دمای 300-350 درجه سانتیگراد به مدت 1-2 ساعت خشک شود.
قابلیت استفاده : قابلیت جوشکاری در تمامی حالات به جز سرازیر
مزیت استفاده :
- به علت دارا بودن پودر آهن در روکش آن دارای نرخ جایگزینی زیاد می باشد.
- دارای قوس نرم و نفوذ متوسط و پاشش کمی بوده.
- جوش عاری از ترک و چقرمه.
- ظاهر جوش تمیز و بدون بریدگی کنار جوش است.

جدول مشخصـات :

الکتـرود قلیایی :

نوع : الکترود  
جنس : قلیایی ، دارای حداکثر خواص مکانیکی
موارد مصرف : فولادهای لوله سازی، کشتی سازی، ورق های فولادی کربن بالا و فولادهای ساختمانی بدون آلیاژ مناسب است.
نکات استفاده : میزان فلز جوش، بسیار کم هیدروژن می باشد. قبل از مصرف الکترودها را به مدت زمان 1 الی 2 ساعت در دمای 300 الی 400 درجه سانتیگراد پیشگرم نمایید.
قابلیت استفاده : قابلیت جوشکاری در تمامی حالات به جز سرازیر
مزیت استفاده :
- دارای حداکثر خواص مکانیکی است و دارای روکش پایه ای با قدرت جوش بالا و بهم پیوستگی عالی است.
- دارای پاشش کمی است و سرباره آن به راحتی جدا شده و درز جوش منظمی دارد.

جدول مشخصـات :