الکتـرود روتیلی

E6013 2.5 x 300 mm

روتیل که همان شکل طبیعی اکسید تیتانیم و اکسید آهن تیتان دار می باشد، پوشش اصلی این نوع الکترود را تشکیل می دهد. ترکیب اصلی این پوشش ها اکسید تیتانیوم طبیعی، مقادیر قابل توجهی مواد یونیزه کننده و میکا می باشد که وجود مواد یونیزه کننده، استفاده از الکترود مذکور را آسان تر می کند. این الکترودها به دلیل سرباره نسبتاً غلیظی که تولید می کنند، بیشتر برای جوشکاری در حالت های گوشه و در وضعیت های افقی و سربالا مناسب است. شروع قوس با این الکترودها آسان و بویژه برای جوش های گوشه و جوشکاری ورق ها توصیه شده است. جوش حاصل همچنین دارای ظاهرمناسبی بوده و بازده آن نیز قابل توجه است. الکترود های روتیلی به طور معمول نفوذی متوسط همراه با یک قوس الکتریکی ملایم و آرام تولید نموده و نسبت به رطوبت حساس نیستند. قابلیت جدا شدن سرباره از روی جوش عالی بوده و گرده جوش نسبتاً منظم و ظریف خواهد بود. وجود مقادیر قابل توجه سدیم و پتاسیم دراین نوع پوشش، آرام ترشدن قوس الکتریکی را البته با کاهش نفوذ، سبب می گردد؛ بنابر این با اعمال ولتاژ مدار باز کمتری، می توان جوشکاری را با جریان برق متناوب AC نیز به کار گرفت.

الکتـرود روتیلـی :

نوع : الکترود  
جنس : روتیلی - سلولزی مخصوص پر کردن سطوح مدور
موارد مصرف : جوشکاری انواع لوله در سایزهای مختلف ، دیگ های بخار و کلیه سطوح دوار
قابلیت استفاده : قابلیت جوشکاری در تمامی حالات
مزیت استفاده :
- جوشکاری با آن بسیار آسان است، زیرا شروع جوشکاری و شروع مجدد آن به راحتی انجام می شود.
- دارای قوسی پایدار و آرام در تمام وضعیتهای جوشکاری از جمله سرازیر و سربالا می باشد و سرباره آن براحتی جدا می شود.
- درز جوش تمیز و بدون بریدگی و گودافتادگی در کنار آن می باشد.
- در جوشکاری های عمومی حتی با ترانسفورمرهای کوچک نیز قابل استفاده است.

جدول مشخصـات :